TVB選美冠軍親自解釋!選港姐3件最老尷事件

2021-11-18     昀澤     12417

TVB選美冠軍親自解釋!選港姐3件最老尷事件

選港姐3件最老尷事件謝嘉怡親自解釋

前港姐冠軍謝嘉怡好識運用社交平台,連廣東話都講唔正嘅佢踩入內地視頻網站,上載自拍片段,不過佢仲系用英文做旁白,睇嚟佢要再多啲用嚇廣東話先得喇,雖然系咁,佢率直又純真嘅性格就大受內地網友歡迎!

TVB選美冠軍親自解釋!選港姐3件最老尷事件

文章來源:TVB資訊台 W博:@香港TVB資訊台

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TVB選美冠軍親自解釋!選港姐3件最老尷事件

謝嘉怡講到當日參選港姐,蝦碌事件百出,佢逐一解釋番當日情況同埋感受,第一就系「比賽未結束就落台」,當日奪得冠軍嘅佢連個后冠都戴歪咗,節目未完就落台。

TVB選美冠軍親自解釋!選港姐3件最老尷事件

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTVB選美冠軍親自解釋!選港姐3件最老尷事件iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTVB選美冠軍親自解釋!選港姐3件最老尷事件

最後系由鄭裕玲(Do姐)叫番佢去台中間,佢就解釋當時系有彩排呢一幕,但因為太多嘢要記,佢都冇認真去聽,一心諗住快啲放飯。

TVB選美冠軍親自解釋!選港姐3件最老尷事件

而佢都冇諗過自己拎冠軍,所以到佢真系拎冠軍時,就唔記得曬啲走位!

TVB選美冠軍親自解釋!選港姐3件最老尷事件

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTVB選美冠軍親自解釋!選港姐3件最老尷事件

第二「感言環節竟然笑場」,呢個環節必然系一班港姐喊曬嘅時刻,但謝嘉怡唔單止冇喊。

TVB選美冠軍親自解釋!選港姐3件最老尷事件

未完待續,請點擊「下一頁」繼續閱讀