TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

2022-05-03     昀澤

TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

余德丞離巢即返新工電台主持節目暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

現年32歲的余德丞(Dickson)前日 (1/5) 突然於YouTube宣布已離巢無綫,與TVB結束8年賓主關係。Dickson在片中清理在TVB的儲物櫃,更講道:「其實都啲傷感,但舊嘅唔去新嘅又點會嚟。」

TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

除此之外,他還大爆自己一直對公司未能澄清點燈續命傳聞一事耿耿於懷。

Dickson宣布離巢短短一日,原來已經有新工返了,認真叻仔!他昨日把自己第一日返新的日誌短片公開跟大家分享,他由拍片剪片全部一腳踢,充滿幹勁迎接新開始。

TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

片中可見Diskson朝早10點半便起身刷牙洗面準備返工,他吃完早餐後就自己駕車出發到商台,原來來他是到商台擔任《口水多過浪花》的客席主持,與Do姐鄭裕玲、余迪偉以及傑朱一齊起做節目。

TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

他表示由於錄音室不准錄影,於是就post了他與三人的大合照來代短片。眾人亦有為Dickson送上蛋糕,祝賀他開工大吉。

TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

首日的節目錄影完畢後,Dickson坦言自己第一日開咪錶現好緊張,他說:「救命呀,好緊張我想講,平時我就真係口水多過浪花,但係我去到《口水多過浪花》就真係一滴口水都冇,因為好緊張又驚講錯嘢。所以...做節目同平時做人吹水係完全兩回事。」

TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

期間他又發現他眉宇之間的暗瘡在短短一個節目時間已經「熟透」。他又透露當日節目主要是講讀者的來說,又自評表現說:「其實我覺得做得真係唔係咁好,因為我太多顧慮,我好擔心其實我畀個意見唔啱,或者我無好充份代入佢 (讀者) 角色,所以我就唔係好敢畀意見。」

TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

雖然Dickson第一次表現未如理想,但他就舉起三隻手指發誓下星期一再做這個環節時,會給予多些有用的意見。

TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

Dickson又談到為何會做DJ,說他在2011年大學畢業後,曾申請過做商台節目編導(PA),但因犯了一個超級大錯誤,最終連面試機會都沒有。

TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

他說:「我係串錯咗人哋個姓,Mr. Kwok,我串錯Kowk,難怪會冇迴音。好好彩,好多謝商台,好多謝Do姐,隔咗11年後畀多次機會我,喺大氣電波開咪,我會繼續努力,ok,有啲行,我會用行動證明嘅。好啦,呢條片就講到呢到,因為依家所有嘢都係一腳踢,我要趕去下一站喇。」

TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

Diskson亦有在社交網留言表示:「十年前想做嘅一件事實現了!」他接受《香港01》訪問時被問到今次是否Do姐親自找他。

TVB小生離巢後馬上主持節目!暗示獲鄭裕玲帶挈:好多謝Do姐

他說:「Do 姐係一個好好而且值得信賴嘅前輩,其實我自己每次有機會作客口水做嘉賓,我都自薦話想一齊做,同埋想玩 ice breaker。接觸我問我有冇興趣做客席嘉賓主持嘅係監製傑朱,之前都同佢合作過,而我一直都係口水同商台嘅 fans,所以我好快就已經應承咗。都好多謝商台多謝 Do 姐俾個機會我實現咗我11年前嘅夢想,喺大氣電波開咪。」


分享到